หน้าหลัก เกี่ยวกับชมรม ติดต่อเรา เข้าสู่เว็บบอร์ด
แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
อ่านทั้งหมด
ข่าวการประชุมคณะกรรมการ
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
อ่านทั้งหมด
เว็บบอร์ดอัพเดท
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ท่านใดมีหนังสือ โดย watinee ตุลาคม 23, 2014, 10:30:41 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] เราคือเว็บผู้ให้บริการเกมส์สนุกๆมันส์ๆ โดย manteen ตุลาคม 23, 2014, 12:42:58 PM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] ใครอยากเล่นเกมส์ใหม่ๆสนุกๆบ้าง โดย noorgo ตุลาคม 23, 2014, 12:39:35 PM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] มท. แจ้งให้ชะลอการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา โดย nuk2535 ตุลาคม 23, 2014, 08:05:13 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ขอตัวอย่างกระดาษทำการตรวจการใช้รถ โดย Tuenjai Inchai ตุลาคม 22, 2014, 11:19:44 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สอบถามการเบิกจ่ายค่าวิทยากรค่ะ โดย nueng ตุลาคม 22, 2014, 10:21:29 AM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] แจ้งรายชื่อตรวจสอบภายในท้องถิ่นทั่วประเทศ ข้อมูล ณ 29 กันยายน 2557 โดย ภัทรวรรณ ชัยเกียรติชัญพร ตุลาคม 21, 2014, 03:32:09 PM
[เกร็ดความรู้แบ่งปันกัน] ขอคำปรึกษาค่ะ โดย lovehathai ตุลาคม 21, 2014, 10:43:49 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] การตรวจสอบเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผุ้ป่วยเอดส์ โดย yui4376 ตุลาคม 15, 2014, 01:57:16 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความจำเป็นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ โดย supida ตุลาคม 08, 2014, 04:03:22 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สอบถามการจัดทำ แบบ ปย.1 และ ปย.2 ประจำปี งบประมาณ 2557 โดย supida ตุลาคม 08, 2014, 04:01:33 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] แนวปฏิบัติหน้าที่จนท.ตรวจสอบ อปท.และตัวอย่างการรายงานควบคุมภายในปี 56 เป็นต้นไป โดย Gift ตุลาคม 08, 2014, 12:02:45 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ขอความอนุเคราะห์พี่ตสน.ที่มีตัวอย่างแบบประเมินและผลงานเลื่อนระดับ 6ว โดย จุฑามณี ตุลาคม 08, 2014, 09:23:06 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ตัวอย่างรายงานผลการเดินทางไปราชการของนายกฯ โดย จุฑามณี ตุลาคม 08, 2014, 09:18:02 AM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] คู่มือการปฏิบัติงานและการตรวจสอบด้านงบประมาณ การเงิน และการคลัง อปท. 2556 โดย suputtra saengkaewkhaiw ตุลาคม 08, 2014, 09:17:12 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] การจัดทำกฎบัตรตรวจสอบภายใน ของอบต. โดย lovehathai ตุลาคม 02, 2014, 02:56:02 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] แจ้งการส่งคู่มือการปฏิบัติงานและการตรวจสอบด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง อปท. 2556 โดย suputtra saengkaewkhaiw ตุลาคม 01, 2014, 09:07:23 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] รบกวนขอดูตัวอย่างแผนปฏิบัติการและกระดาษทำการเกี่ยวกับการตรวจการยืมเงินและส่งใช้เ โดย Teechat0537 กันยายน 29, 2014, 08:59:06 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สอบถามโครงการจ้างเหมาพ่นยุงค่ะ โดย lovehathai กันยายน 27, 2014, 05:04:57 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] เพื่อนตรวจสอบภายในสนใจคูมือปฎิบัติและการตรวจสอบของ อปท. โดย จุฑามณี กันยายน 26, 2014, 01:26:57 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสามารถเป็นคณะกรรมการได้หรือไม่ โดย Teechat0537 กันยายน 25, 2014, 09:41:51 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] รบกวนสอบถามเบิกค่าเช่าบ้านครับ โดย lovehathai กันยายน 19, 2014, 06:04:44 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] เบิกค่าเช่าซื้อ โดย lovehathai กันยายน 19, 2014, 05:48:31 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ตรวจโครงการก่อสร้าง โดย วรรณวิภา เปลาเล กันยายน 18, 2014, 03:42:15 PM
[กฏหมายที่เกี่ยวข้อง] ระเบียบคตง.ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ โดย lovehathai กันยายน 01, 2014, 04:50:47 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] มือใหม่ค่ะขอรบกวนคำแนะนำด้วย โดย lovehathai กันยายน 01, 2014, 03:08:14 PM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] สพบ.แจ้งแผนการฝึกอบรม ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย lovehathai สิงหาคม 31, 2014, 10:39:03 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สมาชิกใหม่ค่ะ โดย Pimpattaya Impat สิงหาคม 28, 2014, 02:48:38 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] แจ้งโอนเงินค่าสมาชิกชมรม โดย วรินทร สิงหาคม 27, 2014, 08:20:53 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สอบถามเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาค่ะ โดย nueng สิงหาคม 26, 2014, 11:32:47 AM
อ่านทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ชาติ
 
เว็บไซต์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ GCC1111 สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญ ThaiGov.net
ลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐ ๓๖๔๑ ๑๐๓๗