หน้าหลัก เกี่ยวกับชมรม ติดต่อเรา เข้าสู่เว็บบอร์ด
แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
อ่านทั้งหมด
ข่าวการประชุมคณะกรรมการ
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
อ่านทั้งหมด
เว็บบอร์ดอัพเดท
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] แจ้งการส่งคู่มือการปฏิบัติงานและการตรวจสอบด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง อปท. 2556 โดย lovehathai กรกฎาคม 26, 2014, 05:11:55 PM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] การฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับต้น และระดับกลาง ปีงปม. ๕๗ โดย lovehathai กรกฎาคม 26, 2014, 05:08:36 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ตัวอย่างแบบรายงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน โดย lovehathai กรกฎาคม 23, 2014, 06:01:37 PM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] ขอแจ้งกลุ่มเป้าหมายในโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในฯ สกว. โดย jijan กรกฎาคม 22, 2014, 12:48:11 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] งบพัฒนา กับ เงินสะสม โดย lovehathai กรกฎาคม 21, 2014, 10:55:37 AM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] คู่มือการปฏิบัติงานและการตรวจสอบด้านงบประมาณ การเงิน และการคลัง อปท. 2556 โดย lovehathai กรกฎาคม 20, 2014, 02:23:02 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ขอความอนุเคราะห์พี่ตสน.ที่มีตัวอย่างแบบประเมินและผลงานเลื่อนระดับ 6ว โดย ภัทรวดี สายบุตร กรกฎาคม 18, 2014, 03:38:26 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] หากสมาชิกเว็ปบอร์ดท่านใดเข้าเว็ปบอร์ดไม่ได้ ขอให้ติดต่อเลิฟนะคะ โดย lovehathai กรกฎาคม 17, 2014, 03:44:49 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ขอให้คุณจิรชยา อบต.ตาสิทธิ์ จ.ระยอง/คุณวงเดือน อบต.สว่าง จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อเลิฟ โดย lovehathai กรกฎาคม 16, 2014, 11:14:03 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ผลการประสานงานกับ คสช. เรื่อง ผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น เป็นอย่างไรบ้างคะ โดย lovehathai กรกฎาคม 15, 2014, 05:51:39 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] เก็บภาพการฝึกอบรม การตรวจสอบภายในระดับสูง มาฝากนะคะ โดย lovehathai กรกฎาคม 13, 2014, 01:05:18 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] จ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ สถานที่ี่ราชการตอนกลางคืนได้หรือไม่ โดย wilawan_ กรกฎาคม 07, 2014, 04:36:22 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สอบถามเรื่องการลาของพนักงานจ้างเหมา โดย plary27 กรกฎาคม 06, 2014, 10:42:53 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] รบกวนสอบถาม เกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการ รายบุคคล โดย aongza กรกฎาคม 03, 2014, 11:10:52 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สพบ. กำหนดจัดฝึกอบรม "หลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับต้น 18 - 23 ส.ค. 57 โดย waraporn กรกฎาคม 03, 2014, 11:09:34 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ขอตัวอย่างกระดาษทำการตรวจการใช้รถ โดย waraporn กรกฎาคม 03, 2014, 11:06:15 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] การตรวจสอบเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผุ้ป่วยเอดส์ โดย saiphet มิถุนายน 27, 2014, 02:08:59 PM
[เกร็ดความรู้แบ่งปันกัน] ตัวอย่างกระดาษทำการ โดย choyu27 มิถุนายน 24, 2014, 03:42:33 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] รับโอนย้าย โดย วรัชยา แก้วกุลศรี มิถุนายน 23, 2014, 03:20:32 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ระบบ E - Laas โดย waraporn มิถุนายน 19, 2014, 10:32:16 AM
[เกร็ดความรู้แบ่งปันกัน] รายงานผลการปฏิบัติงาน ส ต ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย นุชจรินทร์ มิถุนายน 18, 2014, 09:33:00 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สามารถดาวน์โหลด แนวปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของ อปท. อ.ชไมพร ได้แล้วนะคะ โดย lovehathai มิถุนายน 13, 2014, 03:28:18 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] เอกสารประการเบิกค่าเช่าบ้านพัก โดย nusara มิถุนายน 13, 2014, 10:58:15 AM
[แนะนำติชมเว็บไซต์] สามารถแนะนำติชมเว็ปไซต์ชมรมฯ ได้นะคะ โดย lovehathai มิถุนายน 11, 2014, 02:36:07 PM
[เกร็ดความรู้แบ่งปันกัน] เกร็ดความรู้ห่างไกล ส ต ง โดย lovehathai มิถุนายน 11, 2014, 11:51:08 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] รบกวนข้าราชการรุ่นพี่ให้แนวทางเกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท้องถิ่นด้วยคะ โดย อ๊อด พรพรหม มิถุนายน 06, 2014, 02:07:47 PM
[เกร็ดความรู้แบ่งปันกัน] ขอความอนุเคราะห์สอบถามเกี่ยวกับงานตรวจสอบค่ะ โดย lovehathai มิถุนายน 05, 2014, 04:42:23 PM
[กฏหมายที่เกี่ยวข้อง] แบบฎีกาเบิกเงิน เปลี่ยนแล้วนะคะ ตามหนังสือที่ มท ว ๖๘๕ มีผลตั้งแต่ ๑ มิ.ย. ๕๗ โดย lovehathai มิถุนายน 05, 2014, 04:13:34 PM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] ขอแจ้งกำหนดจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ หลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับสูง ประจำปีงปม. ๕๗ โดย lovehathai พฤษภาคม 19, 2014, 04:14:40 PM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] มท. แจ้งให้ชะลอการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา โดย lovehathai พฤษภาคม 15, 2014, 06:57:19 PM
อ่านทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ชาติ
 
เว็บไซต์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ GCC1111 สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญ ThaiGov.net
ลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐ ๓๖๔๑ ๑๐๓๗