หน้าหลัก เกี่ยวกับชมรม ติดต่อเรา เข้าสู่เว็บบอร์ด
แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
อ่านทั้งหมด
ข่าวการประชุมคณะกรรมการ
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
อ่านทั้งหมด
เว็บบอร์ดอัพเดท
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] มาเล่นเกมส์สนุกๆกันนะคะ โดย moukoko กันยายน 15, 2014, 07:05:11 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ขอความอนุเคราะห์พี่ตสน.ที่มีตัวอย่างแบบประเมินและผลงานเลื่อนระดับ 6ว โดย พรนภา พันธุตะ กันยายน 15, 2014, 11:27:18 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] แนวปฏิบัติหน้าที่จนท.ตรวจสอบ อปท.และตัวอย่างการรายงานควบคุมภายในปี 56 เป็นต้นไป โดย lovehathai กันยายน 14, 2014, 04:32:16 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] การตรวจสอบเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผุ้ป่วยเอดส์ โดย วรรณวิภา เปลาเล กันยายน 10, 2014, 10:20:40 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] เบิกค่าเช่าซื้อ โดย วิยดา เนื่องมัจฉา กันยายน 05, 2014, 03:59:41 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] รบกวนสอบถามเบิกค่าเช่าบ้านครับ โดย aongza กันยายน 05, 2014, 01:57:30 PM
[กฏหมายที่เกี่ยวข้อง] ระเบียบคตง.ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ โดย lovehathai กันยายน 01, 2014, 04:50:47 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] มือใหม่ค่ะขอรบกวนคำแนะนำด้วย โดย lovehathai กันยายน 01, 2014, 03:08:14 PM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] สพบ.แจ้งแผนการฝึกอบรม ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย lovehathai สิงหาคม 31, 2014, 10:39:03 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สมาชิกใหม่ค่ะ โดย Pimpattaya Impat สิงหาคม 28, 2014, 02:48:38 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] แจ้งโอนเงินค่าสมาชิกชมรม โดย วรินทร สิงหาคม 27, 2014, 08:20:53 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] แจ้งโอนเงินค่าบำรุงชมรมค่ะ โดย nueng สิงหาคม 27, 2014, 10:48:58 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สอบถามเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาค่ะ โดย nueng สิงหาคม 26, 2014, 11:32:47 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และด้วยความอาลัยยิ่ง แด่ อาจารย์ธงชัย ศรีงิ้วราย โดย kanyasorn สิงหาคม 26, 2014, 09:34:45 AM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] การฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับต้น และระดับกลาง ปีงปม. ๕๗ โดย กุลริศา สิงหาคม 25, 2014, 11:18:38 AM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] คู่มือการปฏิบัติงานและการตรวจสอบด้านงบประมาณ การเงิน และการคลัง อปท. 2556 โดย จุฑามณี สิงหาคม 25, 2014, 09:31:57 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ขอความอนุเคราะห์พี่ๆ ที่มีตัวอย่างแบบประเมินและผลงานเลื่อนระดับ 6ว โดย yayee สิงหาคม 21, 2014, 10:56:08 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] รบกวนสอบถาม เกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการ รายบุคคล โดย ladygirl4 สิงหาคม 20, 2014, 02:38:36 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ตัวอย่างแบบรายงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน โดย Monluathai สิงหาคม 19, 2014, 11:59:11 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] อยากทราบการเป็นสมาชิกชมรม เงื่อนไข โดย lovehathai สิงหาคม 09, 2014, 07:50:45 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] เพื่อนตรวจสอบภายในสนใจคูมือปฎิบัติและการตรวจสอบของ อปท. โดย lovehathai สิงหาคม 09, 2014, 07:43:00 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] อยากรู้วิธีการเข้าตรวจสอบงานของส่วน/กอง (รบกวนแนะนำด้วยนะค่ะ) โดย มนัส มนัส สิงหาคม 08, 2014, 10:24:42 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] คู้มือการปฎิบัติงานและการตรวจสอบด้านงบประมาณ การเงิน และการคลังของอปท. โดย ศิรินทรา คำกัญญา (ตุ๊ก) สิงหาคม 06, 2014, 11:30:40 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] แจ้งการส่งคู่มือการปฏิบัติงานและการตรวจสอบด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง อปท. 2556 โดย วิยดา เนื่องมัจฉา สิงหาคม 05, 2014, 02:20:29 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] อยากได้คู่มือการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย lovehathai สิงหาคม 05, 2014, 10:25:23 AM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] ขอแจ้งกลุ่มเป้าหมายในโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในฯ สกว. โดย jijan กรกฎาคม 22, 2014, 12:48:11 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] งบพัฒนา กับ เงินสะสม โดย lovehathai กรกฎาคม 21, 2014, 10:55:37 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] หากสมาชิกเว็ปบอร์ดท่านใดเข้าเว็ปบอร์ดไม่ได้ ขอให้ติดต่อเลิฟนะคะ โดย lovehathai กรกฎาคม 17, 2014, 03:44:49 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ขอให้คุณจิรชยา อบต.ตาสิทธิ์ จ.ระยอง/คุณวงเดือน อบต.สว่าง จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อเลิฟ โดย lovehathai กรกฎาคม 16, 2014, 11:14:03 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ผลการประสานงานกับ คสช. เรื่อง ผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น เป็นอย่างไรบ้างคะ โดย lovehathai กรกฎาคม 15, 2014, 05:51:39 PM
อ่านทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ชาติ
 
เว็บไซต์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ GCC1111 สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญ ThaiGov.net
ลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐ ๓๖๔๑ ๑๐๓๗