หน้าหลัก เกี่ยวกับชมรม ติดต่อเรา เข้าสู่เว็บบอร์ด
แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
อ่านทั้งหมด
ข่าวการประชุมคณะกรรมการ
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
อ่านทั้งหมด
เว็บบอร์ดอัพเดท
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] มาเจอกับความมัน โดย lovehathai วันนี้ เวลา 04:40:22 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] อยากให้ผู้ดูแลเว็บช่วยกำจัดพวกไม่มีความคิดที่ชอบก่อกวนเว็บด้วยค่ะ โดย lovehathai วันนี้ เวลา 04:38:14 PM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] งบทดลองชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556 โดย nuk2535 เมษายน 16, 2014, 12:55:15 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สอบถามเรื่องการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดย daun เมษายน 12, 2014, 09:36:12 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง โดย ployka เมษายน 10, 2014, 11:17:50 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] หลักประกันสัญญา โดย aei เมษายน 09, 2014, 09:53:34 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ขอตัวอย่างเอกสารตรวจสอบหน่อยค่ะ โดย mummum เมษายน 08, 2014, 11:55:35 AM
[เกร็ดความรู้แบ่งปันกัน] โครงการของหน่วยตรวจสอบภายใน โดย pan_tik เมษายน 08, 2014, 10:11:14 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีบุคคลธรรมดา โดย สุพิชฌาย์ สวัสดิ์ภัคกุล เมษายน 04, 2014, 02:29:53 PM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] คู่มือการปฏิบัติงานและการตรวจสอบด้านงบประมาณ การเงิน และการคลัง อปท. 2556 โดย สุพิชฌาย์ สวัสดิ์ภัคกุล เมษายน 04, 2014, 11:20:08 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] เจ้าหน้าที่ี่ตรวจสอบภายในเป็นกรรมการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างได้หรือไม่ โดย waraporn เมษายน 03, 2014, 11:39:38 AM
[เกร็ดความรู้แบ่งปันกัน] หนังสือ "คำอธิบายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯปี47 โดย aei เมษายน 03, 2014, 10:39:46 AM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] การฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับต้น และระดับกลาง ปีงปม. ๕๗ โดย สุภาวดี พุทธาผ่าย เมษายน 02, 2014, 11:09:12 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] แบบฟอร์มกระดาษทำการ โดย aei เมษายน 02, 2014, 09:38:57 AM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] เกมส์เสี่ยงโชค โดย makujang เมษายน 02, 2014, 09:10:22 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] การตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดย yayee มีนาคม 28, 2014, 10:41:48 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] การตรวจสอบเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผุ้ป่วยเอดส์ โดย wijit2002 มีนาคม 25, 2014, 02:51:42 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้ที่ตรวจสอบภายใน ระดับสูง โดย แสงดาว มีนาคม 24, 2014, 03:04:16 PM
[เกร็ดความรู้แบ่งปันกัน] ขอตัวอย่างแผนการตรวจประจำปีและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาด้วยค่ะ โดย lovehathai มีนาคม 24, 2014, 10:22:50 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] โอนย้ายมาตำแหน่งตรวจสอบ เดือน มีนาคม 2557 ค่ะ โดย วรรณา คำพานิช มีนาคม 22, 2014, 04:01:53 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ขอดูตัวอย่างการตรวจใบเสร็จรับเงินค่ะ โดย aei มีนาคม 20, 2014, 11:02:47 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ขอดูตัวอย่างการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดย yayee มีนาคม 19, 2014, 10:46:12 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สตง.เรียกเงินคืน กรณีจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนผู้บริหาร ส่วนที่เพิิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดย kannika มีนาคม 19, 2014, 10:43:47 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] การตรวจสอบกิจการประปา ในกรณีที่ อบต.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโอนไปให้หมู่บ้านดำเนินการ โดย jirakan มีนาคม 18, 2014, 04:16:58 PM
[เกร็ดความรู้แบ่งปันกัน] คู่มือและตัวอย่างการตรวจสอบการดำเนินงาน Operating Audit โดย jippy7 มีนาคม 14, 2014, 01:40:54 PM
[กฏหมายที่เกี่ยวข้อง] ขอความช่วยเหลือให้ผู้มีความรู้ตอบด้วย โดย ขุมทรัพย์ มีนาคม 12, 2014, 06:13:14 PM
[กฏหมายที่เกี่ยวข้อง] ฃ่วยตอบด่วน โดย ขุมทรัพย์ มีนาคม 10, 2014, 08:53:26 PM
[กฏหมายที่เกี่ยวข้อง] ตอนนี้เรื่องอยู่ที่ศาลปกครองแล้ว โดย ขุมทรัพย์ มีนาคม 10, 2014, 08:49:50 PM
[เกร็ดความรู้แบ่งปันกัน] อยากได้คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบลค่ะ โดย jijan มีนาคม 10, 2014, 04:17:35 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สอบถามเรื่องการนับระยะเวลา กรณีสอบเปลี่ยนสายงาน โดย น่าน มีนาคม 10, 2014, 11:49:56 AM
อ่านทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ชาติ
 
เว็บไซต์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ GCC1111 สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญ ThaiGov.net
ลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐ ๓๖๔๑ ๑๐๓๗