หน้าหลัก เกี่ยวกับชมรม ติดต่อเรา เข้าสู่เว็บบอร์ด
แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
อ่านทั้งหมด
ข่าวการประชุมคณะกรรมการ
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
อ่านทั้งหมด
เว็บบอร์ดอัพเดท
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] การตั้งงบประมาณการศึกษาดูงาน โดย แวอาแซ เมษายน 26, 2016, 06:47:56 PM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] แผนการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย lovehathai มีนาคม 22, 2016, 05:00:04 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สอบถามเรื่องเช่าซื้อบ้านครับ โดย jak3149 มีนาคม 10, 2016, 11:39:43 AM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] แจ้งรายชื่อตรวจสอบภายในท้องถิ่นทั่วประเทศ ข้อมูล ณ 29 กันยายน 2557 โดย สุขฤทัย มีนาคม 03, 2016, 11:09:18 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] การตรวจสอบเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผุ้ป่วยเอดส์ โดย วรรณา คำพานิช กุมภาพันธ์ 19, 2016, 02:27:19 PM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] ขอสอบถามเรื่องการเบิกค่าเช่าบ้าน โดย สุจินดา กองแก้ว กุมภาพันธ์ 19, 2016, 12:33:42 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] คู่มือการตรวจสอบด้านการเงิน การคลังของอปท. 2558 โดย lunvun123456 กุมภาพันธ์ 04, 2016, 09:34:57 AM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมของมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย อ๊อด พรพรหม กุมภาพันธ์ 02, 2016, 01:59:36 AM
[เกร็ดความรู้แบ่งปันกัน] ต้องทำอย่างไร ถ้าหน่วยรับตรวจไม่จัดเอกสารให้ตรวจ โดย Guagul มกราคม 27, 2016, 11:57:12 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] รบกวนปรึกษาค่าเช่าซื้อบ้าน โดย Koson1984 มกราคม 11, 2016, 12:41:22 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น โดย lovehathai ธันวาคม 23, 2015, 02:48:21 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] รบกวนพี่ๆ ขอดูตัวอย่างแบบประเมินและผลงานระดับ 6 ว (เทศบาล) โดย kungkala ตุลาคม 14, 2015, 02:12:03 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ขอตัวอย่างกระดาษทำการงานบุคลากร โดย จุฑามณี กันยายน 29, 2015, 04:12:11 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] รับโอนย้าย โดย kanyasorn กันยายน 25, 2015, 11:12:36 AM
[กฏหมายที่เกี่ยวข้อง] คุณวุฒิตามบัญชี1 (ช่างไฟฟ้าลูกจ้างประจำจะอยู่ในกลุ่มใด) โดย jj กันยายน 08, 2015, 04:36:29 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] แต้งตั้งผู้รับผิดชอบกรณีไม่มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดย วรินทร สิงหาคม 13, 2015, 11:34:49 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] กรมฯสำรวจตำแหน่งจนท.ตรวจสอบภายใน ทำไมครับ โดย คนเทศบาล สิงหาคม 06, 2015, 10:05:32 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน โดย lovehathai กรกฎาคม 23, 2015, 03:48:36 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] วุฒิ ป.โท จนท.ตรวจสอบภายใน โดย คนเทศบาล กรกฎาคม 20, 2015, 06:55:53 PM
[เกร็ดความรู้แบ่งปันกัน] รบกวนขอหนังสือเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้อง cctv งบ2555 ค่ะ โดย นางวราพร ทัพธานี มิถุนายน 30, 2015, 03:23:24 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สอบถามรายงานการตรวจสอบครบทุกส่วนราชการ(แบบประเมินคอร์ทีมมิติที่ 3)เสนอผู้บริหาร โดย จุฑามณี มิถุนายน 10, 2015, 01:31:04 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] รายงานผลการตรวจสอบครบทุกส่วนราชการตามแบบประเมินคอร์ทีม ด้าน 3 โดย ศิรินทรา คำกัญญา (ตุ๊ก) พฤษภาคม 15, 2015, 11:08:47 AM
[เกร็ดความรู้แบ่งปันกัน] โครงการของหน่วยตรวจสอบภายใน โดย audito007 เมษายน 23, 2015, 02:50:51 PM
[เกร็ดความรู้แบ่งปันกัน] เกร็ดความรู้ห่างไกล ส ต ง โดย audito007 เมษายน 22, 2015, 08:58:08 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] การดำเนินโครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า โดย Gift เมษายน 08, 2015, 09:34:31 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายงานประเพณีสงกรานต์ค่ะ โดย kungkala เมษายน 01, 2015, 03:08:58 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] อุดหนุน โรงเรียนสังกัด สพฐ. โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ โดย pachayas มีนาคม 30, 2015, 09:46:08 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา โดย Gift มีนาคม 23, 2015, 11:54:05 AM
[เกร็ดความรู้แบ่งปันกัน] สอบถามการเบิกค่าตอบแทน อปพร EMS กรณีจัดทำเป็นจ้างเหมาค่ะ โดย สุภาวดี พุทธาผ่าย มีนาคม 02, 2015, 02:24:31 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] การเบิกค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา โดย ทศพร กุมภาพันธ์ 26, 2015, 02:55:11 PM
อ่านทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ชาติ
 
เว็บไซต์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ GCC1111 สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญ ThaiGov.net
ลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐ ๓๖๔๑ ๑๐๓๗